OptiCaller Software erhåller finansiering från Tillväxtverket

OptiCaller Software AB har i hård konkurrens med andra tillväxtbolag i Sverige erhållit finansiering för Internationalisering från Tillväxtverket.

Mattias Hansson, VD på OptiCaller Software är mycket nöjd med denna finansiering som kommer att nyttjas för att öka bolagets försäljning utomlands.  OptiCaller Software AB kommer att ställa ut på en rad mässor utomlands och marknadsföra våra produkter  kring mobil växel och mobil samtalsoptimering som också är beviljad med patent sedan 1e februari 2005.

OptiCaller Software programvara ”OptiCaller” finns utvecklad för Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile och inom kort Windows Phone och används mot kundplacerade växlar eller Centrex system.

Kontakt
Mattias Hansson
Tel +46702121259
mattias@opticaller.se

 

Splash Image: