OptiCaller Blackberry finns nu i Beta version

Efter stor efterfrågan från framförallt USA, Tyskland, England och Frankrike har vi tagit fram OptiCaller för Smartphone plattformen Blackberry. Blackberry som plattform är mycket lämplig för OptiCaller programvara vilket innebär att stöd finns för:

  • ONE Number dvs möjlighet att ringa samtal via växel och visa fasta anknytningsnumret
  • Samtalsoptimering vilket innebär stöd för Call Through eller Callback och även mobil least cost routing där billigaste samtalstyp kan ske baserat på regler som sätts upp.
  • Midcall features dvs möjligt under pågående samtal koppla, parkera samtal mm.
  • Enkel hänvisning via grafiskt gränssnitt
  • Ring via kortnummer till interna nummer

OptiCaller finns sedan tidigare också till Android, Symbian, iPhone och Windows Mobile 6.X och under kvartal 4 även till Windows Phone 7.

Kontakta OptiCaller får ni kostnadsfritt testa OptiCaller .

Splash Image: