OptiCaller Software AB erhåller finansiering av Swedfund

10 juni 2014                                                                                                                         Stockholm

OptiCaller Software AB erhåller finansiering från Swedfund för etablering i Macedonien.

Den ökade efterfrågan på OptiCaller Software AB produkter inom mjukvara för mobil växel, mjukvara för mobil samtalsoptimering och mobilitets lösningar mot Asterisk innebär att OptiCaller Software nu väljer att etablera ett kontor i Macedonien. 

Mattias Hansson VD på OptiCaller Software ser en stor möjlighet med denna etablering för OptiCaller Software AB. "Våra produkter säljs idag över hela världen och Macedonien är ett land med låg kostnadsnivå och bra utbildningsnivå. Etableringen sker i tre steg:

1) Etablering av Internationell säljavdelning

2) Etablering av tekniskt support

3) Etablering av R&D

Kommunikationerna till Macedoniens huvudstad Skopje är mycket bra då det går direktflyg både från Stockholm, Göteborg och Malmö med en flygtid på drygt 2 timmar.

Staffan Ahl som jobbar som Investment Manager på Swedfund är imponerad över OptiCaller Software produktportfölj kring mjukvara för mobilväxel och mobil samtalsoptimering samt den starka patentportfölj som bolaget innehar.

Kontakt

Mattias Hansson,

VD OptiCaller Software AB

Tel 031-500 535

Splash Image: